Sikkerhetskopi

Første side  Forrige side  Neste side

Gjelder kun Faktura Pluss

 

Sørg alltid for å ta en sikkerhetskopi av dine faktura data i tilfelle uhellet er ute. Sikkerhetskopiering er raskt og effektivt i Assistent Faktura. For å komme i gang trenger du å gjøre et engangsoppsett. Fra menyen velger du: Fil-sikkerhetskopiering-Oppsett av sikkerhetskopi

Under ser du skjermbildet som kommer opp.

 

clip0045

 

Her gjør du et engangsoppsett for din sikkerhetskopiering.

 

Mappe for kopi: Velger du standard legger programmet back-up filen i samme katalog som programmet er installert på. Velger du Annet kan du selv angi hvor back-up kopien skal legges ved å fylle inn feltet: Mappe for kopiering.

 

Datoformat på filene – Velg datoformat for back-up filen.

 

Mappe for kopiering – Angi hvor du ønsker at din sikkerhetskopi skal legges.

 

Filnavn prefix – Velger du manuell kopi kan du bygge opp filnavnene til å følge en egen syntax. I eksemplet firmano–06022005-1314-M.zip er prefix satt til firmano.

 

Skilletegn – I eksemplet firmano-06022005-1314-M.zip er skilletegnet satt til -

 

Nivå for komprimering – Angir hvor mye filen skal komprimeres.

 

Bruk automatisk sikkerhetskopiering: Krysser du av for automatisk sikkerhetskopiering må du gå inn på folderen for automatisk oppsett og konfigurere denne. Her setter du opp hvor ofte det skal taes back-up, om det skal taes når programmet starter eller stopper og hvor lenge du skal beholde dine sikkerhetskopier.

 

Tilbakefør data: Her får du en oversikt over alle back-up filer som er tilgjengelig på det området du har satt opp som målkatalog for dine back-up filer. Velg den filen du ønsker å tilbakeføre.

 

Vis logg: Loggen viser all aktivitet rundt sikkerhetskopiering for ditt system.

 

 

 

Avbryt uten å lagre: Går ut av oppsettet uten å lagre de endringene du har gjort.

 

Lagre og avslutt: Lagrer endringene du har gjort og returnerer til sytemet.

 

 

Ta sikkerhetskopi.

 

Skal du ta sikkerhetskopi velger du fra menyen: Fil-Sikkerhetskopi-manuell sikkerhetskopi. Da kommer vinduet under opp. For å starte sikkerhetskopieringen trykker du Sikkerhetskopi. Da blir en kopi av alle dine data lagt på det stedet du anga i oppsettet.

 

 

 

clip0046

 

Tilbakefør data

Ønsker du å tilbakeføre data velger du fra menyen: Fil-sikkerhetskopi-tilbakeføre data

Under ser du skjermbildet som kommer opp. Her velger du hvilken fil du ønsker å legge tilbake. Merk filen og velg arkfanen Filer.

 

clip0047

 

 

 

Velg en fil og høreklikk med musen.

 

clip0076

Velg tilbakefør alle filer.